Õhk-vesi soojuspumba paigaldus

Kiire ja usaldusväärse paigaldus, mis hõlmab kõike vajalikku – alates torustiku ja kaablite ühendamisest kuni seadme käivitamise, häälestamise ja kasutuskoolituseni.

1 952,00
1 600,00 € + Käibemaks
Tootekood: WEB-323

Paigaldus sisaldab:

 • Soojuspumba paigaldus;
 • Maaraam;
 • Freoonitööd;
 • Seadmete omavaheline kaugus kuni 6m;
 • Vakumeerimine;
 • Soojuspumba ühendamine olemasoleva küttesüsteemiga;
 • DHW kit-i paigaldus;
 • Ühendamine tarbeveeboileri kütte siugtoruga;
 • Tarbevee paisupaak;
 • Kaitsegrupp;
 • Tarbeveetorude ühendamine olemasoleva tarbeveeühendusega;
 • Seadmete käivitus;
 • Esmane õhutamine;
 • Seadistamine ja kasutajakoolitus.

Eeltingimused soojuspumba paigalduseks (kui pakkumises pole kokku lepitud teisiti):

 • Külma ning sooja tarbevee magistraalid peavad olema kokku viidud ning lõppema kuulkraaniga soojuspumba vahetus läheduses (kuni 1,5 m kaugusel);
 • Erinevad kütte peale-ja tagasivoolu torud peavad olema kokku ühendatud üheks magistraaltoruks ning asuma soojuspumba vahetus läheduses (kuni 1,5 m kaugusel);
 • Põranda- ja / või radiaatorkütte süsteem peab olema täidetud ning survestatud;
 • Soojuspumba ruum on varustatud vähemalt 32 mm äravoolutrassi või trapiga;
 • Objektil on piisavalt vett soojuspumbaga seonduva soojusvarustuse täitmiseks.Vesi peab olema puhas ja vastama seadme tootja poolt ettenähtud nõuetele. (Garantiitingumused);
 • Soojuspumba ruumi on toodud soojuspumba võimsusele vastav elektrikilp / kaablid (piisava varuga). NB! Soojuspumba elektritoide ei tohi olla ühendatud läbi rikkevoolukaitsme! (seadmele vajalikud kaitseautomaadid on ära toodud hinnapakkumises soojuspumba andmetes);
 • Hoone põhjaküljest on soojuspumba ruumi toodud välisõhu anduri kaabel (2 x 0,75 mm);
 • Seadet ümbritsev ala peab olema vaba ja puhas;
 • Et veenduda nimetatud ettevalmistustööde korrektsuses palume saata info@citykliima.ee fotod ruumist, kuhu soojuspump paigaldatakse;
 • Kui nimetatud eeltingimused ei ole kokkulepitud paigalduse päevaks täidetud ja paigaldustöödega ei ole võimalik plaanipäraselt alustada ega lõpetada, rakendub tühja päeva ja tühja sõidu leppetrahv 450€ + KM (20%).