Õhksoojuspumba / konditsioneeri paigaldus

Kiire ja usaldusväärse paigaldus, mis hõlmab kõike vajalikku – alates torustiku ja kaablite ühendamisest kuni seadme käivitamise, häälestamise ja kasutuskoolituseni.

427,00
350,00 € + Käibemaks
Tootekood: WEB-322

Paigaldus sisaldab:

 • Sise- ja välisosa vahelisee torustiku ja sidekaabli ühendamine seadmetega. 
 • Sise- ja välisosa vaheline torustik 5 m;
 • Sise- ja välisosa vaheline sidekaabel ( 5 x 1,5mm) 5 m;
 • Kliimaseadme välisosa kandev seinakonsool/maaraam 1 tk;
 • Ø72 mm ava puurimine välisseina (va. paas ja maakivi) 1 tk;
 • Ilukarbik torustiku katmiseks toas ja uv-kindel kõri torustiku katmiseks katusel;
 • Toitekaabli (3x2,5mm) ühendamine välisosaga (ei sisalda kaabli vedu);
 • Vakumeerimine, freooni lisamine ja käivitamine/häälestamine;
 • Kondensaatvee voolik 5m;
 • Paigaldus kuni 3m kõrgusele;
 • Kasutus ja hooldus koolitus.

Eeltingimused soojuspumba paigalduseks (kui pakkumises pole kokku lepitud teisiti):

 • Külma ning sooja tarbevee magistraalid peavad olema kokku viidud ning lõppema kuulkraaniga soojuspumba vahetus läheduses (kuni 1,5 m kaugusel);
 • Erinevad kütte peale-ja tagasivoolu torud peavad olema kokku ühendatud üheks magistraaltoruks ning asuma soojuspumba vahetus läheduses (kuni 1,5 m kaugusel);
 • Põranda- ja / või radiaatorkütte süsteem peab olema täidetud ning survestatud;
 • Soojuspumba ruum on varustatud vähemalt 32 mm äravoolutrassi või trapiga;
 • Objektil on piisavalt vett soojuspumbaga seonduva soojusvarustuse täitmiseks.Vesi peab olema puhas ja vastama seadme tootja poolt ettenähtud nõuetele. (Garantiitingumused);
 • Soojuspumba ruumi on toodud soojuspumba võimsusele vastav elektrikilp / kaablid (piisava varuga). NB! Soojuspumba elektritoide ei tohi olla ühendatud läbi rikkevoolukaitsme! (seadmele vajalikud kaitseautomaadid on ära toodud hinnapakkumises soojuspumba andmetes);
 • Hoone põhjaküljest on soojuspumba ruumi toodud välisõhu anduri kaabel (2 x 0,75 mm);
 • Seadet ümbritsev ala peab olema vaba ja puhas;
 • Et veenduda nimetatud ettevalmistustööde korrektsuses palume saata info@citykliima.ee fotod ruumist, kuhu soojuspump paigaldatakse;
 • Kui nimetatud eeltingimused ei ole kokkulepitud paigalduse päevaks täidetud ja paigaldustöödega ei ole võimalik plaanipäraselt alustada ega lõpetada, rakendub tühja päeva ja tühja sõidu leppetrahv 450€ + KM (20%).